top of page

Neste utstilling

Adelkattens neste utstilling:  30.nov-1. desember 2024 i Stangehallen.

Kom én dag eller begge dager.
Innbydelse kommer.

Påmelding til juleshowet direkte fra Min Katt

for både norske og utenlandske utstillere.
 

Åpen for publikum lørdag kl 1000-1600 og søndag kl 1000-1600.
 

Kommende utstillinger:

Juleshowet 29-30. november 2025

Juleshowet 5-6. desember 2026

Utenlandske utstillere og utstillere utenfor NRR:

NRR har åpnet for digital påmelding til norske utstillinger. For å stille ut må du ha en bruker i MinKatt i NRR, og melder på utstilling via MinKatt.

 

Alle som allerede er registrert i NRRs stambok, enten som eiere av en katt fra NRR, som har solgt en katt til Norge, eller som har stilt ut i Norge i 2017 og/eller 2018 skal ikke opprette ny bruker, men be om å få tilsendt brukernavn og passord på den brukeren som allerede er registrert. Henvendelsen sendes til NRR på epost showentry@nrr.no.

Bruker lages fra innloggingssiden til Min Katt.

Brukerveiledning er laget av Suomen Kissaliitto og finnes her.

Foreign exhibitors and exhibitors outside NRR:

NRR has now opened for digital enrollment to Norwegian exhibitions. Those who want to exhibit must register as a user in MinKatt in NRR, and also enter the exhibiton via Min Katt.

 

Anyone already registered in NRR's pedigree, either as owners of a cat from NRR, who has sold a cat to Norway or who has exhibited in Norway in 2017 and/or 2018 shall not create a new user but ask to have sent username and password to the user already registered. The request should be sent to NRR, email showentry@nrr.no.

 

User is made from the login page of Min Katt.

User's Guide is made by Suomen Kissaliitto and can be found here.

Til FIFes utstillingsoversikt  

Velg land og tidsrom, og trykk så "submit refined search".

bottom of page