top of page

Adelkatten - en klubb for katteinteresserte mennesker.

Adelkatten er en katteklubb for alle katter og alle katteeiere. Våre medlemmene har både rasekatter og huskatter, noen driver oppdrett og andre liker dra på utstilling, mens andre igjen har katt som bare er hjemme som høyt elsket familiemedlem. Vår klubb er åpen for alle interesserte katteeiere.
 

Adelkatten arrangerer tidvis medlemsmøter der det blir tatt opp emner om katter og kattehold, som for eksempel genetikk, sykdommer hos katt, fôring og stell, forskjellige raser osv. Adelkatten arrangerer også en eller to internasjonale utstillinger hvert år; Adelkattens juleshow i begynnelsen av desember har i flere år vært Norges største katteutstilling, og i tillegg arrangerer vi en utstilling i månedskiftet januar-februar.

Adelkatten er en klubb tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) som tar hånd om stambokføring og den internasjonale kontakten med FIFe og andre landsforbund.

bottom of page