top of page

Min Katt

Til MinKatt  

Til MinKatt nettbrett og mobil

  • Alle medlemmer er selv ansvarlig for at egne personopplysnnger til en hver tid er riktige.

  • Alle medlemmer må sjekke at opplysninger om egne katter er riktige og fullstendige.

  • Endringer i kattens opplysninger skal så langt det er mulig sendes inn via Min Katt. Hvis det ikke er mulig, skal de sendes på vanlig måte til stambokfører

  • Alle endringer i kattens data godkjennes av stambokfører

  • Les brukerveiledningene nøye! Ha dem helst foran deg når du bruker Min Katt.

Brukerveiledning: Trykk her (word-dokument. Last ned og lagre).

Vedlagt er full brukerveiledning for Min Katt til medlemmene. Denne erstatter de tidligere modulene som er utsendt. Alle tidligere moduler er implementert i denne med innholdsfortegnelse. Det er også gjort noen små endringer i vedlagte brukerveiledning i forhold til tidligere utsendelser, mest i forhold til tydeliggjøringer og oppdateringer i programmet.

 

Den ligger også tilgjengelig under Brukerveiledning på nrr.no

Tilbakemeldinger kan sendes til forbund@nrr.no

bottom of page