top of page

Hvordan bli medlem i Adelkatten?

Bli medlem i Adelkatten ved å fylle inn skjemaet på denne siden:                    
 

 

(husk å velge Adelkatten i nedtrekksmenyen).

eller send mail med informasjon til kasserer og medlemsansvarlig.

 

 

Medlemskontingent

 • Hovedmedlem (inkluderer Aristokatt) - kr 500

 • Familiemedlem - kr 100

 • Støttemedlem - kr 100


Halv pris for gjeldende år etter 1. juli.
Etter 1. oktober gratis medlemskap ut året, ved å betale medlemskap for det kommende år.

 

Medlemsavgiften betales til konto: 1602.46.42899.

IBAN nr: NO0716024642899
BIC (Swift): DNBANOKKXXX

Betalingen din må inneholde følgende opplysninger: Navn, årstall og hva slags medlemskap du betaler for.

Husk å også sende en e-mail til kasserer og medlemsansvarlig (brita@tingoskattens.com) med din informasjon; navn, adresse, telefonnummer slik at vi får registrert deg inn i medlemsbasen, og om du har vært medlem i noen annen klubb tidligere. Gjerne også hjemmesideadresse om du har, og om du har huskatt eller hvilken rase.

Medlemsfordeler

Som hovedmedlem i Adelkatten får du:

 • Aristokatt (utgis av NRR 4 ganger i året)

 • Rett til å stille ut på alle FIFes utstillinger

 • Mulighet for å drive avl og oppdrett

 • Bli en del av et aktivt kattemiljø

Familiemedlemskap
Familiemedlem har samme rettigheter som hovedmedlem, men får ikke eget blad. Aristokatt sendes kun ut i ett eksemplar per husstand.

Støttemedlemskap

 • Støttemedlemmet vil få informasjon fra klubben på lik linje med ordinære medlemmer.

 • Støttemedlemmet trenger ikke være medlem av en annen klubb.

 • Er ikke støttemedlemmet medlem i en annen klubb og ønsker å motta Aristokatt, må støttemedlemmet selv abonnere på bladet.

 • Støttemedlemmet har full anledning til å delta på medlemsmøter.

 • Støttemedlemmet kan ikke stille ut katt(er) under Adelkatten.

 • Støttemedlemmet har ikke forslagsrett til eller stemmerett på klubbens generalforsamling og kan heller ikke delta på denne.       

​Medlemskap for nye kattekjøpere

Oppdrettere kan gi sine kattekjøpere tilbud om medlemsskap i Adelkatten, dersom kjøper ikke allerede er medlem av annen klubb. Kattekjøper-medlemskap forutsetter:

 • Medlemsskapet gjelder ut kalenderåret, det året katten overtas av ny eier (dersom dette er etter oktober, så gjelder medlemskapet påfølgende år).

 • Medlemsskapet betales av oppdretter og meldes inn til klubben av oppdretteren.

 • Kattekjøper-medlemsskap koster halvparten av vanlig medlemsskap.

 • De nye medlemmene kan melde på sin nye katt til vår utstilling til rabattpris én dag til kr 200 det året kattekjøper-medlemsskapet gjelder.

Årlig innbetaling av medlemskontingent

Betal gjerne medlemsavgiften før betalingsvarsel sendes ut. Siste frist er 28. februar hvert år.
Ønsker du å motta giroblankett - eller ønsker du mer informasjon - kontakt kasserer.

 

Bekreftelse på medlemskap

Trenger du en bekreftelse på medlemskapet kan du henvende deg til kasserer på e-mail brita@tingoskattens.com. Da kan du få en underskrevet og stemplet bekreftelse på medlemskapet. Husk å være ute i god tid med tanke på postgangen dersom du må ha det tilsendt via vanlig post.

bottom of page